Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

UKŻ Wodniak finansuje swoje wydatki ze składek członkowskich oraz uprzejmości sponsorów.
Wpływy te można podzielić wg wysokości przychodu w następujący sposób:

 

  • Sponsoring – Huta Szkła „Ujście”.
  • Darczyńcy, którzy na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazują 1% z należnego podatku.
  • Dotacja celowa na realizację zadania publicznego: organizację Regat o Puchar Grodu Staszica:
  • Urząd Miasta Piły
  • Starostwo Powiatowe w Pile
  • Różnorodna pomoc firm i osób fizycznych udzielona w sposób bezgotówkowy np. darowizny rzeczowe, transport itp.
  • Składki miesięczne członków klubu.