Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w akcji: „ Lato nad Zalewem”, zobowiązuję się zapewnić mu dojazd na zajęcia oraz powrót w określonych godzinach.


Podpis rodziców: