Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

W niedzielę, 19 marca br. odbyło się doroczne Walne Zebranie członków UKŻ Wodnika Piła, na którym Zarząd Klubu otrzymał absolutorium Kliknij tutaj prawym przyciskiem, aby pobrać obrazy. Aby pomóc ochronić prywatność, program Outlook uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.
:-) Wysłuchaliśmy również sprawozdań za 2016 r. oraz omówiliśmy sprawy bieżące. Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność.