Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

Początek żeglarstwa w Pile datowany jest na lata 60-te. Jednym z pierwszych klubów był Klub Żeglarski LOK „Żagiel”. Posiadał swoją przystań nad Jeziorem Płotki a w swoich szeregach skupiał żeglarzy w różnych grupach wiekowych.

Obecnie w Pile jest 5 klubów żeglarskich spełniających oczekiwania osób dorosłych. Nastawione one są na żeglarstwo turystyczne śródlądowe i morskie. Kluby te posiadają bazę nad jeziorem Bytyń k/Wałcza.

Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile powstał 6 lutego 1998 roku. Pomysłodawcy jako główny cel statutowy określili – propagowanie i popularyzowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży. Jako teren działania wybrano miasto Piła - Zalew Koszyce. Siedzibą Klubu stał się Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile Al. Powst. Wlkp. 18.

Następnym ważnym dla życia kluby faktem stało się uzyskanie w październiku 2004 roku na mocy Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (KRS nr 0000218704).

Uzyskanie tego tytułu nadało powagi dziecięcemu klubowi. Uzyskaliśmy szereg przywilejów np. prawo do odpisów 1 % z tytułu podatku dochodowego, ale również przybyło nam obowiązków chociażby prowadzenie pełnej księgowości oraz rozliczeń z sądem rejestrowym na zasadach dużych jednostek gospodarczych.