Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

Budowa zalewu Koszyce (1977 – 1980) była jedną z wielu budów zbiorników przewidzianych do realizacji w ramach tzw. programu „Noteć”. Jego zadaniem miało być retencjonowanie wody dla nawodnień oraz ochrony przeciwpowodziowej, poprawienie klimatu miasta (zlikwidowanie komarów na mokradłach) a także stworzenie bazy dla wypoczynku mieszkańców Piły. Spiętrzone wody rzeczki Rudy utworzyły zalew o powierzchni 104 ha i średniej głębokości ok. 3 m.

Utworzony Zalew mieści się w administracyjnych granicach miasta, co stało się dużym atutem nie tylko dla młodocianych żeglarzy. Rozpoczęcie pływania na tym akwenie obaliło mit o braku przydatności Zalewu Koszyckiego do żeglowania a miastu dostarczyło jeszcze jednej atrakcji.

 

 foto. Zbigniew Tomczak