Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

Klub prowadzi całoroczną działalność z następującymi elementami:

  • Szkolenie teoretyczne dla dzieci – organizowane w miesiącach zimowo – wiosennych w SP Nr 1.
  • Szkolenia praktyczne nad Zalewem Koszyckim, zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu – w 2006 roku przeprowadziliśmy 180 zajęć na wodzie.
  • Otwarcie i zakończenie sezonu – to święto klubowe, które poza uroczystym podniesienie i opuszczenie bandery Polskiego Związku Żeglarskiego jest pełne zabaw ze śpiewem szant przy ognisku.
  • Obóz żeglarski – charakter grupowego wypoczynku połączonego z nauka żeglowania sprawdza się i cieszy się dużym powodzeniem. W 2006 roku zorganizowaliśmy dwutygodniowy obóz, w którym wzięło udział 18 dzieci.
  • Udział w regatach – jednym z elementów szkolenia jest udział w regatach np: w 2006 roku uczestniczyliśmy w 12 regatach.
  • Regaty o Puchar Grodu Staszica nad Zalewem Koszyckim w Pile – UKŻ Wodniak w Pile jest organizatorem regat o Puchar Grodu Staszica. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarzu imprez dla młodych żeglarzy. Skupia najwięcej jachtów jednego typu w Pilskim OZŻ. Jest dobrym sprawdzianem organizacyjnym dla działaczy klubu oraz wspaniałą wizytówką naszego miasta.