Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 
Poza zdobywaniem żeglarskich kwalifikacji, ta dyscyplina sportu niesie z sobą kształtowanie następujących wartości:
  1. Żeglarstwo jest środkiem kształtującym człowieka o dużej sprawności fizycznej i psychicznej. Realizacja takiego zadania odbywa się przez kształtowanie osobowości indywidualnej i zbiorowej przez rozwój umysłowy, fizyczny, moralny, estetyczny.
  2. Żeglarstwo ma olbrzymie możliwości wpływania na kształtowanie się charakteru, przede wszystkim dzieci i młodzieży, a w szczególności takich jak: odwaga, przytomność umysłu, zdolność do podejmowania szybkich i celowych decyzji, opanowanie, wytrzymałość itd.
  3. Żegluga na jachcie stwarza cały szereg uwarunkowanych sytuacją wymogów, konieczności, które mogą mieć wpływ na charakter i osobowość człowieka. Do takich wymogów można zaliczyć: wymóg polegania na samym sobie, a tylko w ostateczności-na pomocy z zewnątrz, wymóg wytrwałości przynajmniej do chwili wejścia do portu, zmiany warunków atmosferycznych lub nadejścia pomocy, wymóg inicjatywy i konieczności podejmowania szybkich i słusznych decyzji, wymóg rzetelności i wykonywania podejmowanych prac, wymóg dyscypliny i dostosowania się do pracy w zespole, wymóg dobrej roboty, wymóg niesienia pomocy.
  4. Żeglarstwo jest czynnikiem ułatwiającym rozumienie wielu zjawisk.
  5. Żeglarstwo jako formę aktywności fizycznej można uprawiać przez całe życie niezależnie od wieku. Najmłodsi uprawiają żeglarstwo regatowe a z wiekiem w naturalny sposób przechodzi się do żeglarstwa turystycznego, morskiego czy rekreacyjnego.
  6. Żeglarstwo rozwija emocjonalną stronę psychiki na bazie pisanych i tradycyjnych norm etyki i etykiety jachtowej.
  7. Żeglarstwo odgrywa pozytywną rolę w wychowaniu: moralnym, intelektualnym, fizycznym i estetycznym.
  8. Żeglarstwo wspomaga szkołę w jej zamierzeniach edukacyjno-wychowawczych i pożytkuje naturalną dążność ucznia do poznania.

* ALMANACH INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA; wydawnictwo INTERSTER YACHTING SA