Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 

UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI

WODNIAK” w Pile

przy ZS im. St. Staszica w Pile

Al. Powstańców Wlkp.18

Bank: GBW O/Piła

Nr konta: 75 1610 1146 0053 1038 2000 0001

NIP 764-20-49-655   

REGON: 570359640

Organizacja Pożytku Publicznego KRS  0000218704

tel. 067 212-51-99