Starostwo Powiatowe Powiat Pilski
Starostwo Powiatowe


Miasto Piła

 
Wesprzyjmy organizacje działającą na rzecz lokalnej społeczności.
W przeciwnym razie 1 % z twojego podatku trafi do Skarbu Państw
a.


Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość przekazania 1 % należnego podatku na rzecz tych organizacji.
W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacją pożytku publicznego.
Oto niektóre z nich:

I. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

II. Aby przekazać 1 % z podatku należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy:
 • nazwę organizacji oraz numer Krajowego Rejestru Sadowego:
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI "WODNIAK" W PILE
KRS NR 0000218704
 • kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz UKŻ Wodniak - nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Ustawa obowiązująca "ryczałtowców" (w art. 14a) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozliczenia takiego dokonuje się w formularzu PIT-28. Podatnicy, rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 mogą dokonywać wpłaty do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni (nie później niż 31 stycznia). http://www.ngo.pl/x/93461


III. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto UKŻ Wodniak przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.


Warto przekazać 1 % z naszego podatku na rzecz UKŻ „Wodniak”

 1. Jako UKŻ „Wodniak” funkcjonujemy od dziewięciu lat. Przez ten cały okres prowadzimy aktywną działalność polegającą na:
  • prowadzeniu szkolenia żeglarskiego wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Średnio jest to ok. 150 godz. zajęć na wodzie - jesteśmy stałą atrakcją Zalewu Koszyce,
  • startujemy w regatach żeglarskich. W 2007 roku startowaliśmy w 14 zawodach sportowych reprezentując barwy naszego miasta,
  • corocznie organizujemy niekomercyjny obóz żeglarski dla najmłodszych adeptów żeglarstwa.
 2. Klub posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowany w sądzie rejestrowym (KRS) jako organizacja pożytku publicznego.
 3. Corocznie organizujemy regaty żeglarskie o Puchar Grodu Staszica na Zalewie Koszyce w Pile. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez tego typu i jest największą w naszym okręgu w klasie Optymist.
 4. Istnieje duże zainteresowanie żeglarstwem wśród dzieci i młodzieży, chociaż wypoczynek dla osób uprawiających żeglarstwo to nauka i praca.


Więcej informacji nt. klubu i możliwości wspierania organizacji pozarządowych na stronach:

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=97435